Juridiske Merknader

I oppfyllelse av Lov 34/2002 om Tjenester i informasjonssamfunnet og netthandel, informerer vi deg om at eieren av dette nettstedet er Anfi-Gruppen, sammensatt av de følgende firmaene:

  • ANFI SALES, S.L., CIF: B-35625136, registrert i Firmaregisteret i Las Palmas, generelt volum 1528, seksjon 8 av firmaboken, ark 70, side GC-25158; firmaets hovedformål er markedsføring og salg av timeshare ved feriekompleks.
  • ANFI TAURO, S.A., CIF: A-35532563, registrert i Firmaregisteret i Las Palmas, generelt volum 1411, seksjon 8 av firmaboken, ark 1, side GC-20467; firmaets hovedformål er markedsføring og salg av timeshare ved feriekompleks.
  • ANFI RESORTS, S.L., CIF: B35626167, registrert i Firmaregisteret i Las Palmas, generelt volum 1528, seksjon 8 av firmaboken, ark 76, side GC-25159; firmaets hovedformål er drift av turistanleggene ved Anfi del Mar.
  • ANFI REAL ESTATE, S.L., CIF: B-35733096, registrert i Firmaregisteret i Las Palmas, generelt volum 1626, ark 18, side GC-29264; firmaets hovedformål er drift av tjenestesentre slik som shoppingsenteret, marinaen ved Anfi og samtidig styre lagerbeholdningen.
  • ANFI VACATION CLUB, S.L., CIF: B-35780055, registrert i Firmaregisteret i Las Palmas, i generelt volum 1676, seksjon 8 av firmaboken, ark 90, side GC-31361, med formålet å drive utvekslingstjenester og andre produkter relatert med utveksling for timesharekundene ved resortene, i tillegg til alle de aktivitetene som vanligvis gjøres av reisebyråer og, spesielt, de som beskrives i artikkel 2 av Dekret 135/2000 utstedt med dato 10. juli av Departementet for Turisme og Transport ved Regjeringen på Kanariøyene. Firmaet har lisens for turistsektoren nummer I-AV-0000059.3, utstedt av Regjeringen på Kanariøyene.
  • ANFI TAURO RESORTS MANAGEMENT, S.L., CIF: B-35956135, registrert i Firmaregisteret i Las Palmas, generelt volum 1863, seksjon 8 av firmaboken, ark 102, side GC-39328; firmaets hovedformål er drift av turistanleggene ved Anfi Tauro.
  • ANFI DEL MAR, SL, CIF B-35630532, registrert i foretaksregisteret i  Las Palmas, i bind nummer 1528 ,  ark 76, side GC-25.159,innskrivelse nummer 8, hvis formål er å tilby tjenester til Andre selskaper i konsernet, inkludert salgsfremmende tjenester for timeshare.

Alle disse firmaene vil kalles "Anfi", eller kollektivt "Anfi-Gruppen" og har følgende adresse: Barranco de la Verga s/n, 35120 Arguineguín, Mogán, Kanariøyene, Spania.

Vi informerer om at formålet med nettstedet www.anfi.com er å gi publikum informasjon angående aktivitetene til Anfi- Gruppen og produktene og tjenestene som tilbys, spesielt til medlemmer ved de forskjellige kompleksene som drives av Anfi-Gruppen.

 

Betingelser for bruk av tjenesten

ANFI-GRUPPEN er ikke ansvarlig for uriktig bruk BRUKEREN av nettstedet kan gjøre av informasjonen eller innholdet i tjenesten, som kun er ansvaret til BRUKEREN som får tilgang til denne og bruker den. BRUKEREN binder seg til å bruke denne tjenesten uten å gjøre seg skyldig i aktiviteter som kan vurderes som lovstridige eller ulovlige eller som utgjør brudd på rettighetene og interessene til Anfi-gruppen.

Intellektuell og industriell eiendomsrett

Dette nettstedet og innholdet som finnes på dette er beskyttet av lover om intellektuell eiendomsrett. Den intellektuelle eiendomsretten til innholdet på nettstedet, dets grafiske design og programmeringskoder tilhører ANFI-GRUPPEN og dermed forbys uttrykkelig enhver utnyttelse, gjengivelse, distribusjon, endring, offentliggjøring, overlatelse eller forvandling av dette.

På samme vis er alle produkter, tjenester, merkenavn, varemerker, logoer og kjennetegn av ethvert slag som finnes på nettstedet beskyttet av loven. Med andre order forbys uttrykkelig all gjengivelse av innholdet på dette nettstedet.

ANFI-GRUPPEN forbeholder seg retten til å iverksette passende rettshandlinger mot brukere som bryter eller krenker den intellektuelle og industrielle eiendomsretten, like så som reglene for korrekt bruk av dette nettstedet.

Nettstedets innhold

Funksjonen til koblingene som finnes på dette nettstedet er kun å informere BRUKEREN om eksistensen av andre informasjonskilder, hvor man kan finne mer informasjon om tjenester beskrevet på dette nettstedet. ANFI-GRUPPEN er ikke ansvarlig for resultatet oppnådd gjennom disse koblingene. Brukeren anerkjenner at all informasjon vedkommende kan få tilgang til gjennom tjenesten er underlagt ansvaret til den som har utarbeidet informasjonen. Som en konsekvens vil ikke ANFI-GRUPPEN være ansvarlig for innholdet i informasjon fra tredje parter som BRUKEREN kan få tilgang til, eller skader BRUKEREN kan lide på grunn av den nevnte informasjonen som har sin opprinnelse i kilder utenfor ANFI-GRUPPEN, uavhengig av at tilgangen til denne informasjonen gjøres gjennom å følge koblingene som fremgår på dette nettstedet.

ANFI-GRUPPEN er ikke ansvarlig for korrekt funksjon av programmene som kan lastes ned fra nettstedet på avbrutt vis eller at de er fri for mulige datavirus.

Begrensning av ansvar

BRUKEREN er den eneste ansvarlige for lovbrudd som vedkommende skulle kunne gjøre seg skyldig i eller skader som skulle kunne forårsakes av bruken av dette nettstedet. ANFI-GRUPPEN fritas for alt ansvar basert på BRUKERENS bruk av tjenesten og BRUKEREN tar på seg alle utgifter, kostnader og erstatningskrav som skulle kunne tillegges ANFI-GRUPPEN på grunnlag av krav eller rettshandlinger.

Dersom ANFI-GRUPPEN skulle bli advart om at brukeren gjennom tjenestene tilbudt av ANFI-GRUPPEN skulle ha utført aktiviteter som kunne krenke tredje parters rettigheter eller utgjøre en forbrytelse, kan ANFI-GRUPPEN oppheve med umiddelbar effekt sitt forhold til BRUKEREN og ta de nødvendige forholdsregler for å forhindre at disse aktivitetene fortsetter.

ANFI-GRUPPEN garanterer ikke betingelsene og/eller den korrekte ytelsen av produktene eller tjenestene tilbudt BRUKEREN av tredje parter utenfor ANFI-GRUPPEN som man kan få tilgang til gjennom koblingene på nettstedet til ANFI-GRUPPEN. På samme vis, er ANFI-GRUPPEN ikke ansvarlig for oppfyllelsen av disse tredje partene av det gjeldende regelverket i våre lovtekster og, spesielt, det som angår beskyttelse av personopplysninger og netthandel.

ANFI-GRUPPEN er ikke ansvarlig for mulige skader og ulemper som skulle kunne avledes av forstyrrelser, utelatelser, avbrudd, datavirus, telefonbrudd eller frakoblinger av operative funksjoner i det elektroniske systemet grunnet forhold utenfor ANFI-GRUPPEN, forsinkelser eller blokkeringer av bruken av dette elektroniske systemet forårsaket av mangler eller overbelastning av telefonlinjer eller overbelastning av internett eller andre elektroniske systemer, like så som skader som skulle kunne forårsakes av tredje parter gjennom ulovlige inngrep utenfor ANFI-GRUPPEN sin kontroll.

Modifikasjoner eller endring og oppdatering

ANFI-GRUPPEN kan endre betingelsene og vilkårene gjennom å oppdatere dem på dette nettstedet, av hvilken grunn det anbefales at disse sjekkes jevnlig, innenfor det som er rimelig, i tilfelle det har blitt gjort endringer.

Behandling av personopplysninger

ANFI-GRUPPEN garanterer konfidensialitet for personopplysninger oppgitt av brukerne og at disse behandles i samsvar med lovgivningen for beskyttelse av personopplysninger.

Lovtekster og anvendelig jurisdiksjon

Partene er enige om at disse vilkårene underlegges lovene i Spania og EU og at eventuelle spørsmål om tolkning, anvendelse og oppfyllelse av disse underlegges jurisdiksjonen til domstolene i San Bartolomé de Tirajana.

Rotate

To continue please rotate your device to a horizontal position