Personvernpolitikk og beskyttelse av persondata

Følgende foretak som til sammen utgjør Anfi gruppen opplyser i henhold til spansk lov om personvern 15/1999, og i samsvar med innholdet i § 5 som omhandler informasjonsplikten ved innhenting av persondata, om at dine persondata vil behandles slik det går frem av skjemaet under. Dine persondata vil innlemmes i automatiserte dataarkiv som tilhører nevnte selskapsgruppe. Behandlingen av persondata vil være avhengig av den type dataoverføring som går frem av beskrivelsen under og de forskjellige valgmuligheter som er å finne på denne websiden.

Anfi Sales S.L. med spansk ligningsnummer CIF: B-35625136, innskrevet i foretaksregisteret i Las Palmas, bind 1528 generell innskrivelse, seksjon 8 i foretaksboken, ark 70, side GC-25158, hvis formål er promosjon og salg av deltidsbruksrett til feriekompleksene Anfi del Mar og Anfi Tauro.

Sending og mottak av persondata fra bruker Hensikt
Oppdatering via medlemsområdet av personlig kontaktinformsjon i kontrakten forbundet med deltidsbruksrett til ferieproduktet. Oppdatering av persondata for å opprettholde medlemsskap i henhold til kontrakten og som gjør det mulig å betale finansieringsordning og vedlikeholdskvote via medlemsområdet på siden.
Personlig kontaktinformasjon for å kunne få svar på forskjellige spørsmål agående deltidsbruksrett til turistproduktet. Gjennomføring av konsultasjon og innhenting av svar på konsultasjon.
CV eller yrkesinformasjon Delta i prosesser for utvelging og mottak av jobbtilbud som kan være av interesse.
Personinformasjon for å kunne offentliggjøre kommentarer på websiden / bloggen Offentliggjøring av kommentarer på nyheter og blogger som er del av websiden.
Personinformasjon for å delta i premietrekninger. Deltakelse i trekninger og konkurranser via websiden.

Anfi Tauro S.A. med spansk ligningsnummer CIF: A-35532563, innskrevet i foretaksregisteret i Las Palmas, bind 1411 generell innskrivelse, seksjon 8 i foretaksboken, ark 1, side GC-20467, hvis formål er promosjon, salg og handel av eiendommer i Taurodalen (Barranco de Tauro), forvaltning av forskjellige golfbaner i samme område, foruten organisering av sportsarrangement relatert til golf.

Sending og mottak av persondata fra bruker Hensikt
Personinformasjon for å bestille, kontraktstegne eller betale for tilgjengelige golfprodukter, for eksempel, bestilling av spillerettigheter, turneringer, golftraller, eller annet golfutstyr, etc. Gjennomføring av bestilling, kontraktstegning eller betaling av tilgjengelige golfprodukter , for eksempel, bestilling av spillerettigheter, turneringer, golftraller, eller annet golfutstyr, etc.
Personinformasjon til bestilling, kontraktstegning eller betaling av innkvartering på valgte turiststed. Gjennomføring av bestilling, kontraktsinngåelse eller betaling av innkvartering på valgte turiststed.
Personlig kontaktinformasjon for å kunne få svar på forskjellige spørsmål angående: eiendom i bruk og som forhandles av Anfi Tauro, forvaltning av golfbaner og annen aktivitet forbundet med golfsporten. Gjennomføring av konsultasjon og innhenting av svar på konsultasjon.
CV eller yrkesinformasjon Delta i prosesser for utvelging og mottak av jobbtilbud som kan være av interesse.

Anfi Resorts S.L. med spansk ligningsnummer CIF: B-35626167, innskrevet i foretaksregisteret i Las Palmas, bind 1528 generell innskrivelse, seksjon 8 i foretaksboken, ark 76, side GC-25159, hvis formål er forvaltning, administrasjon og vedlikehold av feriestedene Anfi Beach, Puerto Anfi, Monte Anfi og Gran Anfi.

Sending og mottak av persondata fra bruker Hensikt
Oppdatering via medlemsområdet for klubbene Anfi Beach, Puerto Anfi, Monte Anfi og Gran Anfi, av personlig kontaktinformsjon i kontrakten forbundet med deltidsbruksrett til ferieproduktet. Oppdatering av persondata for å opprettholde medlemsskap i henhold til kontrakten som gjør det mulig å betale vedlikeholdskvote via medlemsområdet på siden.
Personlig kontaktinformasjon for å kunne få svar på forskjellige spørsmål agående forvaltning, administrasjon og vedlikehold av feriestedene Anfi Beach, Puerto Anfi, Monte Anfi og Gran Anfi. Gjennomføring av konsultasjon og innhenting av svar på konsultasjon.
CV eller yrkesinformasjon Delta i prosesser for utvelging og mottak av jobbtilbud som kan være av interesse.

Anfi Tauro Resorts Management S.L. med spansk ligningsnummer CIF: B-35956135, innskrevet i foretaksregisteret i Las Palmas, bind 1863 generell innskrivelse, seksjon 8 i foretaksboken, ark 102, side GC-39328, hvis formål er forvaltning, administrasjon og vedlikehold av Anfi Emerald Club.

Sending og mottak av persondata fra bruker Hensikt
Oppdatering via medlemsområdet for klubben Anfi Emerald Club av personlig kontaktinformsjon i kontrakten forbundet med deltidsbruksrett til ferieproduktet. Oppdatering av persondata for å opprettholde medlemsskap i henhold til kontrakten som gjør det mulig å betale vedlikeholdskvote via medlemsområdet på siden.
Personlig kontaktinformasjon for å kunne få svar på forskjellige spørsmål agående forvaltning, administrasjon og vedlikehold av ferieklubben Anfi Emerald Club. Gjennomføring av konsultasjon og innhenting av svar på konsultasjon.
CV eller yrkesinformasjon Delta i prosesser for utvelging og mottak av jobbtilbud som kan være av interesse.

Anfi Real Estate S.L. med spansk ligningsnummer CIF: B-35733096, innskrevet i foretaksregisteret i Las Palmas, bind 1626 generell innskrivelse, ark 18, side GC-29264, hvis formål er forvaltning av service senter for de forskjellige feriekompleksene slik som kjøpesenter og båthavn på Anfi og varelager.

Sending og mottak av persondata fra bruker Hensikt
CV eller yrkesinformasjon Delta i prosesser for utvelging og mottak av jobbtilbud som kan være av interesse.

Anfi Vacation Club S.L. med spansk ligningsnummer CIF: B-35780055, innskrevet i foretaksregisteret i Las Palmas, bind 1676 generell innskrivelse, seksjon 8 i foretaksboken, ark 90, side GC-31361, hvis formål er forvaltning av bytteordninger, bestilling av innkvartering, og andre produkter forbundet med bytting av poeng mellom timesharekunder på feriestedene.

Sending og mottak av persondata fra bruker Hensikt
Oppdatering av personlig kontaktinformsjon i kontrakten forbundet med medlemsskap i Club de Vacaciones. Oppdatering av persondata for å opprettholde medlemsskap i henhold til kontrakten som gjør det mulig å få tilgang til bytteordninger, bestilling av innkvartering, forskjellige reisebyråprodukter, samt betaling av den årlige medlemsavgiften via medlemsområdet på siden.
Personinformasjon for å kunne bestille, kontraktstegne, bytte inn oppsparte poeng og / eller betale for forskjellige tjenester og produkter som er tilgjengelige gjennom Club de Vacaciones, inkludert, for eksempel: drosje, buss, utflukter, massasje, etc. Gjennomføring av bestillinger, kontraktsinngåelse, innbytting av oppsparte poeng og/eller betaling av forskjellige tjenester og produkter som er tilgjengelige gjennom Club de Vacaciones, inkludert, for eksempel: drosje, buss, utflukter, massasje, etc.
Personlig kontaktinformasjon for å kunne få svar på forskjellige spørsmål agående forvaltning av bytteordninger, bestilling av innkvartering og andre produkter forbundet med bytting av poeng mellom timesharekunder på feriestedene. Gjennomføring av konsultasjon og innhenting av svar på konsultasjon.
CV eller yrkesinformasjon Delta i prosesser for utvelging og mottak av jobbtilbud som kan være av interesse.

Feltene merket med (*) er obligatoriske og må nødvendigvis fylles ut for å gjennomføre ovennevnte handling og dertil fullføre søknaden. Dersom de obligatoriske feltene merket med (*) ikke fylles ut, vil det medføre at henvendelsen ikke vil bli tatt hensyn til eller manglende adgang til produktet / tjenesten det søkes om. Det finnes også informasjon som kan oppgis valgfritt i den hensikt å optimalisere ytelsen av tilgjengelige tjenester/produkter overfor kunden.

Alle tidligere nevnte foretak har følgende adresse: Barranco de la Verga s/n, 35120 Arguineguín, Mogán, Islas Canarias, España.

I tillegg gir du ditt uttrykte samtykke til at ovennevnte foretak som er del av Anfi-gruppen og som du i ovennevnte hensikt oppgir din personinformasjon til, skal kunne sende reklame, informasjon om begivenheter, handelsfremmende informasjon, tilbud og markedsføringsfremmende tiltak via telefon, elektroniske medier eller vanlig postgang, i tråd med det enkelte selskapets forretningsmessige formål.

På samme måte, gir du ditt uttrykte samtykke til at ovennevnte selskaper i Anfi-gruppen og som du i ovennevnte hensikt oppgir din personinformasjon til, skal kunne videreformidle personinformasjon inad blant selskapene som er del av Anfi-gruppen i den hensikt at de skal kunne sende reklame, informasjon om begivenheter, handelsfremmende informasjon, tilbud og markedsføringsfremmende tiltak via telefon, elektroniske medier eller vanlig postgang, i tråd med det enkelte selskapets forretningsmessige formål. Når det gjelder CV og yrkesinformasjon som er oppgitt i den hensikt å kunne delta i prosesser for utvelging og mottak av jobbtilbud, gir du herved ditt uttrykte samtykke til at slik informasjon skal kunne videreformidles inad blant selskapene som er del av Anfi-gruppen i samme hensikt, dersom din yrkesprofil skulle passe for et bestemt jobbtilbud eller utvelgingsprosess i et annet av selskapene.

I tillegg gir du herved ditt uttrykte samtykke til at din personinformasjon videreformidles til tredjeparts selskaper innenfor turistnæringen i den hensikt at de skal kunne sende reklame, informasjon om begivenheter, handelsfremmende informasjon, tilbud og markedsføringsfremmende tiltak forbundet med reiselivsprodukter, via telefon, elektroniske medier eller vanlig postgang.

Dersom du ikke gir ditt samtykke til å motta reklameforsendelser i henhold til ovennevnte og/eller ikke ønsker at personinformasjon skal kunne videreformidles inad blant selskapene i Anfi-gruppen, eller til tredjeparts selskaper innenfor turistnæringen, må du som medlem av Anfi sørge for å opprette på din profil på medlemsområdet på denne websiden at du ikke ønsker å få tilsendt reklame. Dersom du ikke er medlem av Anfi, eller dersom du som medlem ikke ønsker å benytte den tidligere nevnte kommunikasjonsformen, kan du søke om ikke å få tilsendt reklame eller at din CV eller yrkesinformasjon ikke videreformidles til andre selskaper som er del av Anfi-gruppen, ved å sende en e-post til følgende adresse: [email protected] I så tilfelle må du identifisere deg i form av behørig identifikasjon.

Du kan i henhold til gjeldende lov hevde retten til innsyn, retting, kansellering og til å motsette deg den personinformasjonen som er oppgitt ved skriftlig henvendelse til følgende adresse: GRUPO ANFI, departamento legal med adresse i Barranco de la Verga, s/n, Arguineguín CP 35120 (Gran Canaria), eller via e-post til: [email protected] I så tilfelle må du identifisere deg i form av behørig identifikasjon.

Rotate

To continue please rotate your device to a horizontal position